Ở đây HealthFitnessResource.com, chúng tôi cam kết:

  • Mang lại cho bạn nhiều thông tin, Hữu ích, và được nghiên cứu nội dung y tế tại chỗ để tối đa hóa sức khỏe của bạn.
  • Xem xét điều trị sức khỏe tùy chọn / thủ tục và các loại thuốc / vitamin / bổ sung hướng dẫn bạn vào làm cho sự lựa chọn thông báo.
  • Cung cấp cho bạn với các bài viết được tài trợ để thúc đẩy các dịch vụ và các sản phẩm liên quan sức khỏe của bạn (để viết / đăng nội dung được tài trợ của bạn như là một tính năng bài viết, liên hệ với chúng tôi tại đây).

Sam là chủ sở hữu của www.HealthFitnessResource.com và quản lý các trang web này với sự hỗ trợ của chuyên dụng và đào tạo sức khỏe chuyên gia / nhà văn. Ông và nhóm của ông đang ở đây cho bạn tất cả các cách - cung cấp cho bạn với nội dung y tế tại chỗ, tính năng sản phẩm / đánh giá, và tài trợ gửi.

Thông tin y tế và các sản phẩm được trình bày ở đây không dùng để chẩn đoán, đãi, chữa khỏi, hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi về sức khỏe của bạn, bạn nên luôn luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn hoặc bất kỳ chuyên nghiệp chăm sóc sức khỏe khác.