โปรตีนโลกเขย่าก่อนหรือหลังการออกกำลังกายIt is a regular question of most users whether it is preferable to consume a protein shake prior or after a workout. Since a market of diet supplements is enormous, one can easily be lost in a variety of options and solutions to lose weight. In order to give a more or less accurate answer, you must understand the essence of processes associated with muscle building and weight loss in your body.

A workout leads to a micro-rupture of muscle fibers. This is the process of shaping muscles and gaining lean muscles. อย่างไรก็ตาม, some exercises or training programs are aimed at reducing an excess weight.
Protein World Shake

Both types of workouts require a key element named protein. Protein is a long-chain amino acid required for the development of the body. A body divides the protein that you consume into individual amino acids. A qualitative protein provides the better recovery and building of muscles. On the contrary, the poor protein sources including soy protein isolate that are contained in numerous meal replacements as Vi-Shake do not meet completely the nutritional requirements of the body.

Two types of protein sources – casein protein and whey protein, provide the best efficiency. Casein protein is slowly absorbed in the stomach and is suitable to prevent muscle breakdown. This type of protein is not recommended to consume before or after the exercises. ในขณะเดียวกัน, whey protein is the best solution for the fast protein synthesis. It is a perfect option for the nutrition after the workout.

This very type of protein can be found in the shake named Protein World. Actually, this meal replacement is a part of a set of diet products consisting of a meal replacement, fat metabolizer, cleanser and appetite suppressant.

Protein World Shake is a natural product that provides a high amount of protein and fiber per each serving. The protein of this product comes from whey that is a very qualitative source of protein. The supplement is free of soy or other artificial ingredients and is available in different flavors.

Unlike the reviews of other products of this brand, Protein World Shake has the decent feedbacks of its efficiency and taste. The users note that the product is good in appetite suppression and is great as both a post- workout and pre-workout nutrition.

ดังนั้น, what is the best time to consume this protein shake? Actually, the timing is not significant. In practice, the difference between consuming the shake after or before the workout is inconsiderable. อย่างไรก็ตาม, if you are concerned about the best efficiency, you are recommended to use the shake by Protein World prior to the workout session. The insignificant advantages of taking the protein before a workout have been shown in recent studies.

If you take a protein shake before exercising, the protein synthesis starts sooner. อย่างไรก็ตาม, the users should be careful when taking a shake in order to avoid feeling sick or full during the training session.

In short, Protein World Shake contains a good source of protein that will be useful regardless of the time of consumption.


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มร่วมกันดังกล่าวข้างต้นที่จะแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

รับการปรับปรุงฟรี
ใส่อีเมล์ของคุณที่จะได้รับการโพสต์แจ้งเตือนใหม่


แท็ก:

ทิ้งคำตอบไว้