โรคอ้วนและน้ำหนักส่วนเกิน: ทั้งหมดที่คุณต้องรู้จาก A-Zในแง่ง่ายๆ, โรคอ้วนคือเมื่อบุคคลที่มีไขมันมากเกินไป. มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงที่จะเป็นโรคอ้วนมี, and the National Center for Health Statistics of the Center for Disease Control and Prevention (CDC) cites a 2007 research that more than 60% of US women are overweight – with one-third of this overweight population being obese.

You may be overweight without necessarily being obese. You can determine if you’re obese by calculating your body fat in relation to your height and weight – to know your body mass index (ค่าดัชนีมวลกาย). To this extent, you are overweight if your BMI is between 25 ไปยัง 29.9 and you are obese if it is over 30.
โรคอ้วนและน้ำหนักส่วนเกิน

Why people become overweight or obese

There are lots of reasons why people become overweight or obese, and these range from genetic factors to unhealthy lifestyles. Why then do people become fat, overweight or obese?

 • You won’t believe this, but if you gulp on food without being active to burn off the energy, you will gain weight until you become overweight and obese.
 • Genetic factors. Morbid obesity is gene-related, meaning there is an underlying gene that could predispose you to being obese. But you can defeat the activity of this gene if you observe proper diet and exercise regularly among other things.
 • Lack of exercise. When you don’t exercise regularly or live an active lifestyle, you tend to gain weight and ultimately become obese. You must exercise regularly to keep your body in shape and to keep being healthy.
 • Environment and culture. We now live in a culture of fast foods and soft drinks or sweetened beverages. An environment where candies, biscuits, เค้ก, Chapman, and others have taken the center-stage on family meal-tables. This breeds a lifestyle that makes people fat and ultimately obese.

Health implications of being overweight or obese

There is nothing good in being overweight or obese, and this condition can predispose you to or increase your risks of developing the following health complications –

 • Heart disease
 • ลากเส้น
 • ชนิด 2 โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • Respiratory problems
 • Arthritis
 • Gallbladder disease
 • Certain kinds of cancer

How to lose weight or reduce the chances of being obese

You can lose weight or reduce your chances of being obese by applying the following guidelines:

 • Consume diets rich in fruits and vegetables
 • Avoid carbohydrates, sweet drinks and fast foods
 • Eat foods high in protein and whole grains
 • Avoid fatty foods, mean, excess salt
 • Engage in regular exercises and other fitness programs
 • Measure your weight regularly and adhere to doctor’s advice

รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มร่วมกันดังกล่าวข้างต้นที่จะแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

รับการปรับปรุงฟรี
ใส่อีเมล์ของคุณที่จะได้รับการโพสต์แจ้งเตือนใหม่


One Response

 1. bacac o'bama มกราคม 13, 2017

ทิ้งคำตอบไว้