18 เขย่า VS ShakeologyAny protein shake has its benefits and drawbacks. Some shakes may be great but cost a fortune. Others attract with low price but the quality could not be worse. ดังนั้น, the process of searching the best meal replacement product turns into a challenge. อย่างไรก็ตาม, there is one important tip – read the customers’ reviews. As a rule, people are happy to share their experience of using a particular shake in order to help others in their choice. เป็นธรรมชาติ, there are many fake reviews made by the distributors or manufacturers.
The following review of 18 Shake vs Shakeology reveals the true facts about the quality and users’ opinion regarding these two products. Based on this comparison, you can make a decision which product is worth buying and which is not.

shakes

Ingredients and nutrition value

18 Shake is known as a product containing only natural components. The total number of ingredients in over 20. You will not find here any artificial sweeteners or stimulants. The sugar source is stevia that is a natural sweetener. Protein of 18 Shake is a blend of two protein sources. The first source is whey protein isolate. It contains all the required amino acids. The second source is whey protein concentrate providing more carbs, fats and lactose. โดยทั่วไปแล้ว, the quality of protein is high.

One scoop of 18 Shake supplies the following: ไฟเบอร์ (5 grams), sugar (1 gram), fat (1.5 gram) and protein (15 grams). The energy value of the shake is 90 calories.

Unlike the competitor, Shakeology has twice more ingredients. อย่างไรก็ตาม, the quality of the components of this MR shake cannot boast of high level. Sugar comes from fructose, which is known as potentially hazardous ingredient. The other components are mostly safe and do not deserve a special attitude. Shakeology’s protein comes from several plant protein sources supplemented by whey protein.

One serving of this MR supplement offers fiber (6 grams), fat (2 grams), sugar (6 grams), and protein (16 grams). The body receives 160 calories from one dosage of Shakeology.

Efficiency and customers’ feedbacks

The main advantage of 18 Shake against its rival is the lack of side effects. Indeed, a perfect combination of top quality ingredients guarantees safety and reliability of this meal replacement. The customers are mad about the product and its benefits. Users praise its appetite suppression characteristics and great taste. นอกจากนี้, the shake is available at quite affordable price – around $50. We cannot but mention that 18 Shake was recognized the best MR product in 2017.

น่าเสียดาย, Shakeology cannot be called a safety product. Some ingredients are hazardous and can trigger health issues. Besides, the price of the shake is the major complaint of most users. Frankly speaking, the content of this meal replacement is not worth $130 สำหรับ 30 servings. The efficiency of the product is moderate. Customers admit a good suppression of craving. อย่างไรก็ตาม, high amount of sugar decreases the benefits of the shake for weight management. โดยทั่วไปแล้ว, Shakeology has more negative than positive feedbacks.


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มร่วมกันดังกล่าวข้างต้นที่จะแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

รับการปรับปรุงฟรี
ใส่อีเมล์ของคุณที่จะได้รับการโพสต์แจ้งเตือนใหม่


ทิ้งคำตอบไว้